Gdy budujemy dom, czeka nas po drodze mnóstwo dokumentów do podpisania. Niektóre z nich są bardzo ważne, inne są tylko po to, by było. Jedną z umów, które będziemy musieli zawrzeć jest umowa budowy domu. Zanim to zrobimy warto jest dowiedzieć się, co w niej powinno zostać zawarte, co nie powinno, a co jest opcjonalne i dzięki czemu możemy lepiej na wszystkim wyjść.
W umowie budowy domu przede wszystkim powinny zostać konkretnie sformułowane terminy zakończenie poszczególnych prac na każdym etapie budowy. Data musi być jasno określona, a dodatkowo należy wypisać wszystkie prace, które w danym terminie mają zostać ukończone. Tutaj też musi znaleźć się informacja o cenie całego przedsięwzięcia. Jeżeli spłacamy wszystko w ratach, też trzeba będzie to uwzględnić. Należy napisać kwotę, jaka ma zostać spłacona oraz to ile mamy czasu na jej spłacenie. Bardzo niekorzystne dla nas może się okazać umawianie się na płacenie tak zwanych „dniówek” naszym robotnikom. Wtedy bowiem terminy mogą nie być przestrzegane, a także i my tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje. Już lepszym pomysłem jest płacenie po tygodniu pracy. Jeśli decydujemy się na takie rozwiązanie, warto zastrzec, że dana kwota zostanie wypłacona tylko wtedy, gdy ekipa wywiąże się ze wszystkich prac, które były przeznaczone na ten czasu. Warto dodać też wpis o karach umownych, które będzie musiał zapłacić wykonawca w przypadku nieterminowej pracy. Wówczas dobrze się zabezpieczymy przed ewentualnymi konfliktowymi sytuacjami. Im więcej zawrzemy w umowie, na tym więcej będziemy mogli się powołać. Jednak kiedy decydujemy się na kary umowne, może okazać się, że nasi fachowcy nie wyrażają zgody na takie warunki. Wtedy trzeba będzie trochę im w tym pomóc, jasno określając sytuacje w jakich prace mogą się trochę opóźnić, na przykład warunki pogodowe i inne. Koniecznie w naszej umowie musimy zamieścić zakaz prowadzenie równoległych prac na innej budowie przez naszych fachowców. Także błędy, które zostaną popełnione, powinny zostać naprawiane przez nich, jeżeli oczywiście powstały w wyniku ich niepoprawnego działania. Aby też uniknąć sytuacji, w której kierownik powie Ci, że czuje się za bardzo przez Ciebie kontrolowany, zaznacz w umowie, że masz prawo pojawiać się na budowie tak często, jak chcesz w dowolnych celach.